Få tilgang til Omdømmeundersøkelsen 2019 fra CrediCare

Fyll ut skjema på denne siden for å få tilgang til Omdømmeundersøkelsen 2019.

Her er et par smakebiter fra årets omdømmeundersøkelse:

  • Treningssenterbransjen har styrket sitt omdømme blant egne medlemmer.
  • Andelen som mener treningssentrene bidrar positivt til den norske folkehelsen øker både blant medlemmer og ikke-medlemmer. 

God fornøyelse! 

Omdømmeundersøkelse