Takk for at du registrerte deg hos oss! Tvi tvi med videre folkehelse-arbeid!

Se Ole Petter Hjelles foredrag på TREN19 her: